Altın,define, boşluk bulan dedektör fiyatları

Günümüzde tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de oldukça fazla çeşitlilikte; Altın ve define bulma amaçlı dedektörler ve farklı sistemlerde cihazlar satılmaktadır.

Dedektör Fiyatları firmalara, markalara, kullanılan teknolojik donanımlara, ürünün dizaynına, derinliğine, isabetli tespit ve ayırım performansına, kullanıldığı mecraya (su altında ve karada vb gibi) birçok değişken etkenle bağlı olarak farklılık göstermektedirler.

Tek para ve altın arama dedektör fiyatları

Tek para ve altın arama dedektörlerini iki kategoride değerlendirilmek gerekiyor.

1; Tek para dedektörleri adından da anlaşıldığı üzere dökülmüş, düşmüş, yıkıntı ve kalıntılar arasında kalmış, günümüze dek bizden önceki insanlardan kalan ve günümüz insanlarınca da sahil vb. gibi yerlerde düşürüp kaybetmiş olduğu kıymet gören çeşitli metallerden yapılma tekil paraları, kolye, yüzük, takı gibi şeyleri bulmak için üretilmiş teknolojilerdirler.

Bu tarz özelliklerdeki dedektörlerin derinlikleri günümüzde 1 tl büyüklüğündeki paralar için toprak içerisinde 20 cm ile 55 cm mesafelerden; büyük ebatlı kütle ve geniş hacim ebatlı defineler için 90 cm ile 200 cm derinliklere kadar tespitler yapabilmektedir.

Dedektör Fiyatları ise ortalama 500 TL ile 8.000 TL arasınındadır.

2; Altın arama dedektörleri yine adından da anlaşıldığı üzere altın bulma amaçlı üretilen teknolojilerdirler. Ancak buradaki altından kasıt, işlenmiş altından daha ziyade işlenmemiş ham (nagıt) altındır.

Ham altın bulmak için üretilen dedektörler maden yoğunluğu olan arazilerde arama yapabilecek, pirinç, mercimek hatta bulgur boyutlarındaki oldukça küçük ebatlardaki altın parçacıklarını dahi tespit edebilecek donanım ve niteliklerdir.

Altın dedektörleri en küçük altın parçacığını ortalama 10-15 cm en büyük külçeleri de 120 cm derinliklerden tespit edilebilirler.

Fiyatları ortalama 2.000 TL ile 18.000 TL arasındadır.

Vlf ve Pulse derin arama dedektör fiyatları

Vlf veya pulse sistem dedektörler çalışma ve tespit etme prensipleri olarak birbirlerinden çok farklı olmamakla birlikte, kullanıcının kullanım amacına ve alışkanlıklarına bağlı olarak tercih edilmektedirler.

Her iki sistem de elektro manyetik sinyal üreterek bobinler vasıtasıyla metal ve boşlukları tespit edebilecek özelliklere sahiptirler. Ancak boşluk tespitleri ve metal ayırım konularında VLF teknolojileri çok daha etkili ve kararlıdırlar.

VLF sistemler gerek tek tekçilik alanında, gerekse de Derin mesafelerden define aramalarında en çok tercih edilen ve bu alanda kullanıcısının beklentilerini karşılayabilen özelliklere sahiptirler.

Pulse sistemlerin bobin yapısı VLF sistemlere göre çok daha farklıdır, bu farklılığı değişik boyutlarda bobinler kullanmaya ve bu sayede de yerine göre daha derin ve daha geniş alanları tarama imkanı sunar. Ancak Bobin büyüdükçe metal ayırım özelliği tamamen ortadan kalkmaktadır. Bundan ötürü de metal atıklarının çok yoğun olduğu yerleşim alanları ve arazilerde Pulse sistemler kullanmak doğru olmayacaktır. Zira alınan her sinyalin kazılması kaçınılmaz bir gerçektir.

Günümüzde, her iki teknolojide de artık tespit edilen hedef bilgileri 2D ve 3D görüntülü yazılım destekleri sayesinde daha detaylı bilgiler elde edilebilmektedir.

İyi teknolojiye sahip dedektörler hedeflerin büyüklüklerine, topraktaki kalış süresine, toprak yapısına ve dedektörde kullanılan bobinlerin boyutlarına bağlı olarak 6-8 metre derinliklere kadar tespitler yapabilirler. Derin sınıfındaki dedektörlerin görüntülü veya görüntüsüz olmak üzere firma, marka ve modellere bağlı olarak dedektör fiyatları 3.000 TL ile 9.000 TL arasında değişmektedir.

Manyetometre, gradiometre dedektör fiyatları

Manyetometre ve Gradiometre Sitemler Vlf ve Pulse Dedektörlerdeki gibi zemin içerisine sinyal göndermezler. Manyetometre ve Gradiometre ler kullanılan manyetik algılayıcı sensörler vasıtasıyla yer yüzündeki ve yer kabuğundaki manyetik değişimleri, yani düzgün akmakta olan manyetik yapıyı bozarak anormalliklere yol açan unsurları tespit ederler.

Peki manyetik değişime sebebiyet veren unsurlar nelerdir? Manyetik bozulmalara yol açan unsurların başında toprak içerisindeki büyük hacimli demir türü metaller, farklı sertlik ve demir içerikli madensel kayalar, harabe ve kalıntıların manyetik değişikliğe yol açacak kadar etki ettiği alanlar ve yine manyetik değişime yol açabilecek tarzda etkiye sahip boşlukları tespit edebilirler.

İyi kalite ve hassas algılama vasıflı sensörlere sahip Manyeto ve Gradiometreler demir türü metal kütleleri 3-5 metrelere kadar tespit edebilirler. Boşluk ve kalıntılar genel anlamda demirin manyetiği bozma etkisinden daha zayıf etkilere sahiptirler. Bu sebeple de boşluk ve kalıntılar demir ve demir içerikli kayaçlar kadar derinden tespit edilememektedirler.

Şayet bu sistemlerde kullanılan sensörler hassas algılama vasıflarını taşımıyorlarsa yani manyetik değişimleri algılama yeteneklerinden yoksunlarsa bu durumda algılama ve tespit etme ihtimalleri de o derecede zayıf ve yetersiz kalacaktır.

Not; Manyeto ve gradiometreler yukarıda belirtmiş olduğumuz unsurları tespit edebilirler; altın, gümüş, bronz, bakır, sarı, prinç vb gibi metalleri tespit etme özellikleri taşımamaktadırlar.

Sektörümüzde satılmakta olan Manyetometre ve Gradiometrelerin gib Dedektör Fiyatları 3.000 TL den başlayıp milyon dolarlara kadar, yani özetle; Burada herhangi bir fiyat kriteri yoktur ve tutturulabilen her türlü fiyatlarla satılmaktadır.