Altın Aramak İçin İdeal Dedektörler

Altın Dedekörleri özellikle yoğun maden ve mineralli arazi yapılarında zorlu vede engelleyici koşullara karşı tasarlanmış, altın metaline karşı yüksek hassasiyet gösterecek şekilde üretilirler. Altın dedektörlerinin en önemli özelliği ise engelleyici diğer unsurları bertaraf ederek sadece altın ve diğer değerli metallere konsantre olabilmesidir. Yani taş veya kaya altında kalmış çok küçük bir altın cürufu bile toprak altından keşfedebilmektedir. Altın dedektörü toprak yapısında dengeleri bozabilecek yüksek mineral seviyelerine karşı kararlı davranacak, derinliğinden ve gücünden en az kayıp verecek türden özel tasarlanmış cihazlardır. Bu da üstün bir teknoloji, ileri mühendislik çalışmaları gerektirmektedir.Altın, özellikleri ve referansları bakımından ,metal scalasında diğer metal cinsleri ile çok yakın şekilde konumlanmıştır; Bu sebeple Altına duyarlılığı yüksek Dedektör teknolojileri ve sonuçları açısından en ideal dedektörlerdir.

Altın Dedektörlerinin Özellikleri Nelerdir?

Yüksek ayarlı Altın, Külçe Altın, Doğal Altın, Nagıt veya Cüruf olarak ifade edilen işlem görmemiş Altınların özdirenci ve birim uzunluğuna düşen endüktansı itibarı ile çevrede bulunan diğer metal ve manyetik özellikli hedeflerden bir ölçüde farklı değerlere, başka bir ifade ile farklı zaman sabitlerine sahiptir. Benzer şekilde altının bulunduğu zeminler de bu özellikleri itibarı ile ortalama zeminlere göre farklılık gösterirler.
Tipik bir define dedektörü veya tek para dedektörü ortalama bir arazide geniş bir hedef çeşitliliğine eşit duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Buna karşılık altın dedektörleri hedeflendikleri zemin ve bu zeminlerdeki olası diğer impüriteler ile altın ayrımını mükemmel yapabilecek nitelikte optimizasyona sahiptir.
Altın cihazları bu dengeyi sağlamak üzere; yöntem, teknoloji, detaylı hesaplar ve bilgi birikimi ile geliştirilmiş, Altına yüksek duyarlılıkta Dedektörlerdir.

Altın Dedektörü Çalışma Frekansı

Temel bir mantık olarak, yüksek çalışma frekansına sahip bir altın dedektörü, küçük altın külçeleri ve parçacıklara daha duyarlı olacaktır. Ancak demir içeriği çok yüksek olan bir bölgede yapılan araştırma, bu hassasiyetten ötürü yanlış sinyaller verebilmektedir. Bu sebeple Altına duyarlı, altın dedektörü olarak ayrışabilecek iyi bir dedektör Doğru Frekans bandının yanı sıra bobin yapısı, elektronik donanımı , hız gereksinimini sağlayan işlemci ve karşılaştırmaları doğru hesaplayacak kusursuz yazılım gibi temel unsurların bir araya getirilmesiyle de orantılıdır. piyasalarda altın dedektörleri olarak satılan dedektörlerin bir kısmındaki frekanslar 3 kHz ile 84 kHz bant aralıklarında değişmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi frekans bandının tek başına yeterli bir kriter olduğu kabul edilmemeli; Teknolojisinin de frekans bandıyla birlikte en doğru şekillerde üretilmiş olması gerekiyor. Bu sebeple Satın almadan önce Mutlaka araştırmalı ve Doğru Teknoloji olduğundan emin olunmalıdır.