Define Arama Cihazları ve Kullanım Alanları

Define cihazları açılım olarak Çok kapsamlı bir yelpazede yer alan, define bulmak için kullanılan bir çok sistemin genel adıdır.
Boşluk, Oda, Mağara, Mahzen, tünel, Yer altı şehirleri, Yer altı mezarları, kaya mezarları, Tümülüsler, höyükler, hazineler, defineler, takılar, heykeller, Altın, gümüş, bronz ve bakır gibi kişileri zenginlik hayallerine kavuşturmakta kullanılan sistemlerin adına define cihazları denilmektedir.

Define Arama Cihazları Çeşitleri

Define Arama cihazlarının bilinen çeşitlerinden bir kısmını şu isimlerle belirtebiliriz,
Vlf dedektörler, Görüntülü Vlf dedektörler, Pulse dedektörler, Görüntülü pulse dedektörler, Gpr radarlar, rezistivite cihazlar, manyetometre, manyetometre sensörler, görüntülü manyetometre, magnetometer, görüntülü magnetometer, gradiyometre, gradiometer, görüntülü gradiometre, görüntülü gradyometre, lazer alantarama, kızıl ötesi alan tara, antenli alan tarama, ekranlı alan tarama, kazıklı alan tarama, ağaç çubuklu alan tarama, metal çubuklu alan tarama, gözlük tip alan tarama, kask tipi alan tarama, civalı çubuklar, civalı metal çubuklar, özel alışım çubuklar, elektrod çubuklu alan tarama, hazneli alan tarama, sarkaç, şakul, gibi isimlerle bilinen birçok şekil ve özelliklerde, elektronik veya mekanik define arama cihaz çeşitleri mevcuttur.

Define Arama Cihazlarının Özellikleri

Yukarıda isimlerini saymış olduğumuz cihazların bir kısmının özellikleri şu şekildedir.
Vlf ve pulse sistemler; Metal tespitleri için etkili, görüntülü veya görüntüsüz modellerde üretilen en çok tercih edilen teknolojilerdirler. Bu tarz teknolojiler altın, gümüş, bakır, vs gibi metalleri de tespit edip demir, teneke, çelik, çivi gibi istenmeyen metallerden de ayırabilmektedirler.
Manyetometre ve gradyometre sistemler; Manyetik bozulmalara dayalı tespitler yapabilmektedirler; Bu sebeple Altın, Gümüş, Bakır, Bronz gibi kıymetli metalleri tespit edemezler; iyi düzeydeki elektronik donanım, yazılım ve hassas algılama özellikleri taşıyan manyetik tespit sensörlere sahip olanlar Demir türünden olan metalleri, Rogar kapakları, menhol kapakları, Boşluk, Yer altı kalıntıları, mezar, oda gibi yerleri tespit edebilmektedirler.
Rezistivite sistemler; Yere çakılan kazıklar ve elektrodlar vasıtasıyla Elektronik ünite üzerinden toprağa nufuz edebilecek akımlar ve frekanslar gönderilir, bu yöntemle direnç deyerleri elde edilmesi yoluyla toprak içerisindeki değişkenlikler, odalar, boşluklar vb gibi tespitler yapılabilir.
Lazer ve kızıl ötesi sistemler; Tamamen yer yüzeyinin ısıl veya nem farklılıklarını ölçmeye yararlar; Toprak veya kaya içlerine nufuz edemezler, bu sebepten dolayı define amaçlı aramalarda sonuca gidebilmek mantıken mümkün kabul edilmemekte.
Alantarama, çubuk ve şakul sistemleri; Yer altından yüzeye çıkan metal ve maden türü nesnelerin yaymış oldukları radyasyon ” Frekans titreşimleri” nin yoğun oldukları çıkış noktalarının uzak veya yakın mesafelerden tespitini yapabilen, metal ayırımı kesin olmayan, kullanıcının deneyimleri sonucu sinyaller hakkında tahmini kanaatlere ulaşıla bilen geçmişten günümüze dek kullanılan ve yerine göre de güzel sonuçlar alına bilmiş sistemlerdirler.