Define Avcılarının Vazgeçemediği Alan Tarama Dedektörleri

Yer altı her zaman gizem içerir. İnsanlar yer altında ne olduğunu hep merak etmiştir. Bu sebeple tarihten günümüze insanın toprak ve toprak altındaki muhtemel maden, metal, değerli taş ve nesnelere merakı süregelmiştir. Geçmişte su bulmak için çeşitli yöntemler kullanılmış. Sudan sonra en çok da altın aranmış yer altında. Hala da herkesin hayali bir yerde ‘gömü’ bulmak, hazine çıkarmak veya altın küpü bulmaktır. Su kaynaklarını, yer altındaki boşluklar ve maden damarlarının tespit edilmesi için de çeşitli yöntemler ve zamanla çeşitli cihazlar geliştirilmiş. Bu cihazlara genel olarak alan tarama dedektörleri, alan tarama cihazları, alan tarama antenleri veya alan tarama çubukları adı veriliyor. Define avcılarının vazgeçemediği bu Alan tarama sistemleriyle yerine ve ortamına bağlı olarak olumlu sonuçlar alınması olasılığı mümkündür.

Metalleri Enerjisinden Tanıyor

Çok farklı marka ve modellerde ve farklı fiyat aralıklarında üretilen alan tarama cihazları kapasitesine göre taradığı alanın büyüklüğü ve taranan alandan olumlu sonuç alma oranı da değişiyor. Geniş bir alanda ve derinlikte tarama imkânı veren alan tarama dedektörleri, ‘yer altındaki metallerin biriken enerjisinin yaydığı sinyali yakalama’ mantığı ile çalışır. Metaller, yer altında bekledikleri sürede metal cinslerine bağlı olarak az veya çok olmak üzere üzerlerinde radyasyon bilimsel olarak radyasyon olarak adlandırılan, diğer bir ifadeyle de tayf veya frekans titreşimi olarak da isimlendirilen enerjiler birikir. Bu enerjiler metal kenarında yoğunlaştığı gibi yukarı doğruda yükselmeye başlar ve her yöne 45 derecelik açı ile yayılır. Bu sinyaller nesnenin büyüklüğüne ve yaymakta olduğu tayf titreşiminin yoğunluğuna aynı zamanda da nesnenin derinliğine bağlı olarak yer altında sınırlı kalabilir veya yeryüzüne ulaşabilir. Yer yüzeyine ulaşan metal tayf titreşimleri bazı durumlarda 90 derecelik bir açıyla yaklaşık 2 metreye kadar yükselir. Bu mesafeden sonra bu sinyaller dünyanın çekim alanı prensibi gereği kuzeye yönelir. Alan tarama cihazları bu sinyalleri yakalayarak kullanıcılarına uyarılar verir.

Statik Enerji Kullanan Cihazların Önemi

Çeşitli şekil ve boylardaki değişik türden Metallerle yapılmış Çubuklar, tüplü çubuklar, akülü çubuklar, pilli çubuklar, civalı çubuklar, kurt ağzı çubuklar, şakuller, sarkaçlar gibi definecilerce de bilinen sistem ve yöntemlerin kullanımı oldukça yaygındır; Ancak bu sistemlerden doğru sonuç alabilmek için çok uzun zamanlar kullanarak deneyim sahibi olmayı gerektirir. Elektronik destekli olmayan bu tarz çubuk, şakul, ve sarkaçlar bir veya iki kişiyle kullanılmakta. Kullanıcının elindeki ve vücudundaki statik enerjiyle tepkileşmeye geçerek yerdeki ve havadaki karşıt titreşimleri algılayarak harekete geçer ve bazı yönler göstererek kullanıcısını yönlendirir. Kullanıcı bu yönleri anlayabilmeli ve çalışma prensibini çözmelidir. Alan taramada en doğru sonuç statik enerjisi yoğun olan, yorgun olmayan, hasta olmayan enerjik ve dinç olan kullanıcılarca elde edilebilmektedir.